Výkup palet

Ceny se určují individuálně, posouzením při výkupu. Platba v hotovosti.
Ceny jsou stanoveny dle množství a úrovně opotřebení, takové opotřebení dělí palety do čtyř skupin.  Úrovně opotřebení palet:

  1. EUR – Nové palety
  2. EUR – Použité palety A
  3. EUR – Použité palety B
  4. EUR – Použité palety C

Výkup palet1. EUR – Nová paleta
Jedná se buď o úplně novou paletu, bez jakékoli známky opotřebení. Případně o paletu, která byla minimálně a šetrně využita. Paleta nesmí být nijak znečištěna a nesmí být znatelné jakékoli použití pro manipulaci. Paleta musí být z naprosto čistého dřeva, vyrobena dle platných předpisů a norem. Typická pro nové palety je vůně nového dřeva. Každá vyrobená paleta je označena na nosných špalcích obou delších bočních stran. Zde jsou uvedeny základní identifikační znaky garanta a poskytovatele licence, identifikační znak výrobce a znak „EUR“.

2. EUR – Použitá paleta – kategorie „A“
Barva palety odpovídá barvě palety nové, tedy světlá barva dřeva. Na paletě „A“ je možno vidět mírné opotřebení způsobené minimálním použitím pro standardní manipulace v čistém prostředí. Paleta nesmí být znečištěna ani přepravovaným materiálem. Vůně dřeva již není již tak intenzivní jako u palet nových. Použitá paleta „A“ je určena k dalšímu použití a její vlastnosti odpovídají všem požadavkům na nosnosti i provedení.

3. EUR – Použitá paleta – kategorie „B“
Na paletě je již rozpoznatelné použití palety pro manipulaci. Barva dřeva bývá tmavá, rozhodně tmavší než u palet nových, resp. palet použitých – kategorie „A“, paleta však musí zůstat čistá. Dřevěné prvky palety nesou známky opotřebení při manipulaci, ne poškození. Paleta je určena k dalšímu použití a musí odpovídat všem platným předpisům a normám.

4. EUR – Použitá paleta – kategorie „C“
Paleta je již poškozená při použití pro manipulaci. Barevně může být v plné škále použitých palet. Taková paleta není bez další opravy určena pro další použití a již nesplňuje platné předpisy a normy. Její nosnost je omezena a její použití by znamenalo ohrožení zdraví nebo škodám na zařízení skladu, zboží, případně na manipulační technice.